• uvod 1.png
  • uvod 2.jpg
  • uvod 3.png
  • uvod 4.png
  • uvod 5.png
  • uvod 6.png

Zájemci o pronájmy, případné další informace na email: info@divadloU22.cz

 

CENÍK PRONÁJMŮ (Příkaz ředitele DDM Praha 10 - Domu UM č. 2 2019-2020 platný od 1. 11. 2019)

Pronájem Divadla U22 neziskovým organizacím, občanským sdružením, zapsaným spolkům, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím a školským zařízením pracujícím na Praze 22 (vyjmenovaných v seznamu schváleném MČ Praha 22) na akce nedotované jiným subjektem ve výši
=6.000,- Kč za akci (v souladu s Usnesením RMČ Praha 22) - na max. 6 hodin + za každou další započatou hodinu =1 500,- Kč

V této částce je zahrnut pronájem prostor (sál, šatna, šatny účinkujících, foyer divadla). Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s provozním Divadla U22. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto divadelním prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků.

Tento zvýhodněný pronájem není poskytnut, pokud si výše uvedené organizace zakupují divadelní představení, filmové představení, koncert. V tomto případě hradí nezvýhodněný pronájem, ve výši, jak je poskytován ostatním subjektům.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Divadla U22. Zároveň je nutné sdělit, jakým způsobem bude prováděna distribuce vstupenek. V případě platby kartou se strhává poplatek za kartu.

Zkoušení nad rámec stanovených hodin je možné pouze se souhlasem ředitele DDM Praha 10 - Domu UM.
 

Pronájem Divadla U22 ostatním ve výši 21 000 Kč - na max. 6 hodin + za každou další započatou hodinu =2.500,- Kč

V této částce je zahrnut pronájem prostor (sál, šatna, šatny učinkujících, foyer divadla), tisk vstupenek. Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s pověřeným pracovníkem Divadla U22. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto divadelním prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Divadla U22. Zároveň je nutné sdělit jakým způsobem bude prováděna distribuce vstupenek. V případě platby kartou se strhává poplatek za kartu.

 

Pronájmy jsou stanoveny za běžnou divadelní úpravu sálu 

 

Ceník Divadla U22 pro pronájmy

- technik, zvukař, osvětlovač - 300 Kč/hod.

- pokladní - 200 Kč/hod.

- šatnářka, uvaděčka - 150 Kč/hod. 

- tisk vstupenky - 2 Kč/1 vstupenka                  

- zapůjčení vybavení divadla při akci - bezplatně materiál Divadla U22

- úprava uspořádání divadla stažení elevace a židlí - 3 000 Kč

- úprava uspořádání divadla stažení elevace a židlí, stolová úprava - 5 000 Kč 

- projekční zařízení v kvalitě DCi - 1 000 Kč/hod.

- projekční zařízení ACER - 200 Kč/hod.

- zvláštní úklid při nadměrném znečištení prostor - 2000 Kč

- zveřejnění akce (kdy pořadatelem není DDM, Divadlo U22, MČ Praha 22) na webu Divadla U22 - 500 Kč

 

Poskytnutí slevy z nájmu, prominutí nájmu: schvaluje ředitel DDM Praha 10 - Domu UM

Spolupořadatelství: zařazení akce schvaluje ředitel DDM Praha 10 - Domu UM (příjem z akce pro oba spolupořadatele 50:50, nájemné se nehradí)

 

Provoz divadelního baru

dle dohody s provozovatelem baru v rozsahu provozu divadelního baru

 

 

Divadlo U22
Divadlo U22
Aktuálně z Divadla U22. Sledujte nás na Facebooku.
Program divadla U22
Program divadla U22
Vyberte si svou oblíbenou akci. Divadlo, Kino, Koncert
Aktuality
Aktuality
Nejnovější informace z divadla U22.
Kurzy a kroužky
Kurzy a kroužky
divadlo, film, tanec, tvůrčí psaní, hudba, zpěv


Cialis Online-Shop


Kaufen Sie Cialis versandkostenfrei


Cialis 80 mg


Kaufen Sie Kamagra online, zum Preis von Tadalafil Tabletten


Kaufen Sie Kamagra auf Lager